Danh mục: Luật Xây dựng

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thay thế nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thay thế nghị định 46/2015/NĐ-CP. Bạn có thể bấm Ctrl+F gõ từ khóa để tìm nhanh nội dung, ngồi chỗ nào có mạng cũng có thể tra cứu được, không cần đến file Word. Tải file Nghị định số 06/2021/NĐ-CP...

Đọc thêm

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ban biên tập trang Đầu tư công GXD xin giới thiệu với bạn toàn văn Nghị định 68, khi làm việc cần tra cứu bạn chỉ việc bấm Ctrl+F và gõ...

Đọc thêm

Full danh mục hồ sơ pháp lý quản lý chất lượng công trình nhà thầu cần có tích hợp sẵn trong phần mềm QLCL GXD

Full danh mục hồ sơ pháp lý quản lý chất lượng công trình nhà thầu cần có tích hợp sẵn trong phần mềm QLCL GXD Giảng viên Đào Duy Hải lớp Lập hồ sơ chất lượng công trình GXD (QA/QC) chia sẻ với anh/em Danh mục hồ sơ pháp lý trên...

Đọc thêm

Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2020. Ban biên tập xin giới thiệu toàn văn nội dung Thông tư số...

Đọc thêm
Tải