Danh mục: Quản lý chất lượng

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thay thế nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thay thế nghị định 46/2015/NĐ-CP. Bạn có thể bấm Ctrl+F gõ từ khóa để tìm nhanh nội dung, ngồi chỗ nào có mạng cũng có thể tra cứu được, không cần đến file Word. Tải file Nghị định số 06/2021/NĐ-CP...

Đọc thêm
Tải