Tác giả: nguyentheanh

Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Để tra cứu dễ dàng trên Mobi khi đang ngồi bất kỳ đâu, bạn truy cập qlda.gxd.vn, chạm vào mục Văn bản > Văn bản Quản...

Đọc thêm
  • 1
  • 2
  • 3
  • Giáo dục
  • 6