Danh mục: Luật Đấu thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Hãy dùng tổ hợp phím Ctrl+F để gõ từ khóa bạn cần tìm nội dung bạn cần tra cứu. CHÍNH...

Đọc thêm

Luật Đấu thầu số 43 năm 2013

Luật Đấu thầu số 43 năm 2013 Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. Ban biên tập GXD xin giới thiệu với bạn đọc toàn văn Luật Đấu thầu số 43 năm 2013. Bạn...

Đọc thêm
Tải