Danh mục: Quản lý dự án

Quyết định số 47/QĐ-KTNN ban hành hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 47/QĐ-KTNN ngày 14/01/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước Ngày 14/01/2021, Tổng kiểm toán nhà nước đã có Quyết định số 47/QĐ-KTNN...

Đọc thêm

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng Ngày 16/07/2018, chính phủ đã có Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộ các lĩnh...

Đọc thêm
Tải