Danh mục: Quản lý dự án

Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ Xây dựng bãi bỏ các văn bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Để tra cứu dễ dàng trên Mobi khi đang ngồi bất kỳ đâu, bạn truy cập qlda.gxd.vn, chạm vào mục Văn bản > Văn bản Quản...

Đọc thêm

Quyết định số 47/QĐ-KTNN ban hành hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 47/QĐ-KTNN ngày 14/01/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước Ngày 14/01/2021, Tổng kiểm toán nhà nước đã có Quyết định số 47/QĐ-KTNN...

Đọc thêm

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng Ngày 16/07/2018, chính phủ đã có Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộ các lĩnh...

Đọc thêm
Tải