Bài tập lập quy trình quản lý dự án cho dự án khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

Bài tập Quản lý dự án: Sếp giao cho bạn làm hồ sơ Báo cáo kinh tế – kỹ thuật cho một dự án mới.

Một số thông tin bạn đã thu thập được:
– Loại công trình Công trình công nghiệp – Khai thác mỏ và chế biến khoáng sản mỏ quặng lộ thiên.

– Cấp công trình: Cấp 3

– Nguồn vốn: Vốn doanh nghiệp tư nhân.

– Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh A

Yêu cầu: Nghiên cứu các quy định hiện hành (Ví dụ: Luật Xây dựng số 50 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan. Bạn hãy lập ra quy trình khung các bước thực hiện dự án này (càng đầy đủ càng tốt). Bao gồm: Tên bước công việc, đơn vị thực hiện, căn cứ Điều khoản nào, files biểu mẫu thực hiện công việc, kết quả nếu có, các ý kiến kinh nghiệm về các bước công việc (nếu có). Trình bày quản lý toàn bộ quy trình + tài liệu + biểu mẫu thực hiện dự án này trên 1 file Excel tạo bởi phần mềm Quản lý dự án GXD (viết tắt là phần mềm QLDA GXD).

Các bài tập như trên và nhiều dạng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình khác được đào tạo, hướng dẫn xử lý thực chiến tại khóa học Quản lý dự án, Lập dự án do Công ty CP Giá Xây Dựng tổ chức.

Liên hệ: Ms Thu An 0974 889 500 để ghi danh.