Ngày 30/06/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Để GXD chia sẻ với bạn cách nhớ số hiệu rất là dễ qua phép liên hệ: Nghị định quản lý chất lượng của Chính phủ là 06/2021/NĐ-CP, Thông tư của Bộ Xây dựng về phân cấp công trình là 06/2021/TT-BXD, cùng số hiệu là 06, cùng ban hành năm 2021, Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn và thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Liên hệ như này dễ nhớ phải không bạn.

Bạn tra cứu cả Thông tư số 06/2021/TT-BXD và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP rất dễ dàng trên https://qlda.gxd.vn. Bạn chỉ việc truy cập vào qlda.gxd.vn vào mục Văn bản là thấy Thông tư số 06 và Nghị định số 06, dùng điện thoại và chạm vào đó là thấy nội dung. SLogan của qlda.gxd.vn: Chạm là thấy mà.

Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định chi tiết về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng cấp công trình xây dựng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 và khoản 2 Điều 3 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Thông tư số 06/2021/TT-BXD áp dụng với người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình, nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư số 06/2021/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 và thay thế các Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD.

Trên qlda.gxd.vn bạn vào mục Văn bản quản lý dự án và tìm đến mục Quản lý chất lượng, quản lý thi công. Không cần phải mất công tải về máy tính nữa, bạn chỉ việc cài qlda.gxd.vn vào màn hình điện thoại, từ bây giờ trở đi văn bản sẽ luôn ở trên tay bạn cùng với chiếc điện thoại SmartPhone. Tải file Pdf hay Word về máy để tra cứu bây giờ vẫn là lâu và lạc hậu rồi.

Vào mục Quản lý chất lượng ở phía bên trái và chạm vào Thông tư số 06/2021/TT-BXD
Vào mục Quản lý chất lượng ở phía bên trái và chạm vào Thông tư số 06/2021/TT-BXD