Thuật toán Phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD. Khi nghiên cứu thuật toán, chúng tôi phải am hiểu chuyên môn sâu, công việc dự án thực tế, quy định của pháp luật liên quan và rút ra quy luật của các công việc lặp đi lặp lại.

Lập Thẩm Trình – Duyệt Triển Chỉnh

Có lẽ đây sẽ là thuật toán cốt lõi của phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD.

Những ngày tháng 04/2021 tôi tham gia thuyết trình và tập huấn trong màu cờ sắc áo Cục Quản lý Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng. Với mớ Luật Nghị định rắc rối, nghĩ thương anh/em đồng nghiệp xây dựng, tôi nghĩ ra được cái quy tắc nghiệp vụ đơn giản này cho anh em Quản lý dự án xây dựng Việt Nam. Vần điệu – đơn giản – dễ hiểu – dễ nhớ. https://qlda.gxd.vn

Tôi đã từng phổ biến cho anh/em diễn đàn giaxaydung.vn nguyên tắc KISS khi quản lý dự án. Kiss ở đây không phải là hôn đâu nhé (dù khi gặp mình, chị/em có thể thử, đảm bảo sẽ thích). KISS ở đây có nghĩa là: Keep It Simple! Stupid! – người Quản lý dự án luôn tự nhủ mình: Giữ nó đơn giản thôi! Đồ ngu! Người giỏi là người làm cho mọi thứ phức tạp trở nên đơn giản mà.

Khái quát hóa, trừu tượng hóa vấn đề thì Quản lý dự án xây dựng quay đi quay lại có mấy hành động thôi

Lập Thẩm Trình – Duyệt Triển Chỉnh: 1. Lập, 2. Thẩm, 3. Trình, 4. Duyệt, 5. Triển, 6. Chỉnh

Ví dụ 1: Báo cáo nghiên cứu Khả thi đầu tư xây dựng

1. Lập: Báo cáo Khả thi thì ai lập?

2. Thẩm: Thẩm quyền do ai thẩm định, ai thẩm tra? (Cơ quan chuyên môn nào?)

3. Trình: Ai tập hợp kết quả, trình phê duyệt hồ sơ gồm những gì? trình cho ai?

4. Duyệt: Ai giữ quyền phê duyệt? (người QĐ ĐT, Chủ đầu tư hay Nhà đầu tư?)

5. Triển: Trình tự thực hiện như thế nào? Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, giai đoạn thực hiện và giai đoạn kết thúc xây dựng, vận hành dự án gồm những công việc gì?

6. Chỉnh: Điều chỉnh dự án, Lý do vì sao phải điều chỉnh? Ai làm hồ sơ điều chỉnh? Nội dung là gì? Có phải thẩm định không? Ai thẩm định? Ai phê duyệt điều chỉnh?

Ví dụ 2: Tổng mức đầu tư xây dựng

1. Lập: Tổng mức đầu tư do ai lập? phương pháp lập (xác định) như thế nào? Các nội dung TMĐT là gì? Công cụ để xác định?

2. Thẩm: Ai thẩm định Tổng mức đầu tư? ai thẩm tra? Thẩm định / thẩm tra những nội dung gì?

3. Trình: Ai tập hợp kết quả trình phê duyệt TMĐT? Trình cho ai?

4. Duyệt: Ai phê duyệt TMĐT?

5. Triển: Chi tiêu (thực hiện) TMĐT như thế nào? Sau khi TMĐT được phê duyệt thì thực hiện tiếp theo là gì?

6. Điều chỉnh TMĐT: Lý do vì sao phải điều chỉnh? Ai xác định TMĐT điều chỉnh? Hồ sơ điều chỉnh TMĐT gồm những gì? Có phải thẩm định phần điều chỉnh không? Ai thẩm định? Ai phê duyệt điều chỉnh?

Ví dụ 3: Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

1. Lập: Thiết kế sau bước Thiết kế cơ sở do ai lập? Nội dung của thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở gồm những gì?

2. Thẩm: Ai thẩm định Thiết kế sau bước TKCS? ai thẩm tra? Thẩm định / thẩm tra những nội dung gì? CQCM thẩm định gì? CĐT thẩm định gì?

3. Trình: Ai tập hợp kết quả trình phê duyệt Thiết kế? Trình cho ai?

4. Duyệt: Ai phê duyệt Thiết kế sau bước TKCS?

5. Triển: Thực hiện TK đã được phê duyệt như thế nào? Sau khi TK được phê duyệt thì thực hiện tiếp theo là gì?

6. Điều chỉnh Thiết kế: Lý do vì sao phải điều chỉnh? Ai lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế? Hồ sơ điều chỉnh gồm những gì? Có phải thẩm định phần điều chỉnh không? Ai thẩm định? Ai phê duyệt điều chỉnh?

Rút ra công thức là: Lập Thẩm Trình – Duyệt Triển Chỉnh.

Từ đó đem áp vào các quy định sẽ dễ hiểu hơn: Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 37 về hợp đồng xây dựng…

Bạn phác dự án của mình ra trên giấy, ghi mấy câu hỏi trên, sau đó đọc Luật + NĐ và ghi điều khoản quy định tương ứng bên cạnh, các công việc dự án sẽ sáng rõ thêm ra rất nhiều.

Thuật toán của phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD

Về phía chúng tôi, các Kỹ sư GXD và nhóm phát triển phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD, qua bài này ý tưởng của thuật toán phần mềm Quản lý dự án GXD lại tiến thêm những bước dài. Chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế sao cho khi sử dụng phần mềm Quản lý dự án xây dựng GXD, bạn tra cứu ra được quy trình trên cho dự án của mình, đi kèm theo đó là các tham chiếu về quy định, điều khoản pháp luật, chỉ dẫn, nội dung, biểu mẫu cần làm tương ứng…

Chúc các bạn tôi gặt hái thêm nhiều thành công.