Các phần mềm dùng cho dự án đầu tư công tốt nhất

Bên cạnh Word, Excel, AutoCad, Revit, Ms Project là các phần mềm của nước ngoài, thì các phần mềm Việt Nam tốt nhất cho dự án đầu từ công cũng như dự án vốn nhà nước, vốn ngoài ngân sách là:

1. Phần mềm Lập dự án GXD: Chức năng xác định Tổng mức đầu tư, phân tích hiệu quả dự án. Sử dụng ở giai đoạn chuẩn bị dự án, lập dự án đầu tư xây dựng

2. Phần mềm Dự toán GXD: Chức năng giúp lập dự toán xây dựng, gồm: dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu, xác định các chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng. Có thể sử dụng để thẩm định / thẩm tra dự toán, xác định dự toán điều chỉnh và nhiều công dụng khác.

3. Phần mềm Dự thầu GXD: Chức năng giúp lập giá dự thầu, lập hồ sơ chào thầu với thư viện Biện pháp thi công (file AutoCad, file Word thuyết minh và file Excel…)

4. Phần mềm Quản lý chất lượng GXD: Chức năng lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng xây dựng, lập nhật ký thi công xây dựng, tính toán khối lượng nghiệm thu (phục vụ số liệu cho thanh toán khối lượng hoàn thành), tra cứu pháp lý về quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường; tra cứu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; hệ thống các biểu mẫu cho công tác quản lý chất lượng

5. Phần mềm Giám sát xây dựng GXD: Công cụ Quản lý chất lượng dành cho cán bộ giám sát xây dựng, tư vấn giám sát. Lập báo cáo giám sát theo ngày, tuần, tháng, quý… Hệ thống pháp lý rất quan trọng cho công tác quản lý chất lượng, tra cứu tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu, hệ thống biểu mẫu cho nghiệp vụ giám sát xây dựng…

6. Phần mềm Quyết toán GXD: Nhà thầu dùng để lập giá chào thầu, sau đó dùng luôn số liệu đó làm thanh toán khối lượng hoàn thành, hướng đến quyết toán xây dựng hoàn thiện luôn, trong suốt quá trình làm thanh toán khối lượng có thể xuất các báo cáo quản lý dự án theo phương pháp EVM (quản lý dự án theo phương pháp giá trị hoàn thành đạt được).

7. Phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD: Dùng cho mọi người tham gia các dự án đầu tư xây dựng, để tra cứu các văn bản pháp lý cập nhật mới nhất, hệ thống biểu mẫu file Word sử dụng trong quản lý dự án – khi thao tác nghiệp vụ mở ra là có thể điền vào chỗ trống, chỉnh sửa cho phù hợp, hệ thống quy trình công việc: có thể tra quy trình đấu thầu, quy trình chuẩn bị dự án… gồm các đầu việc gì, trình tự thế nào, căn cứ pháp lý ở đâu?

8. Phần mềm Quản lý Dự án GXD: Dùng cho mọi người tham gia các dự án đầu tư xây dựng. Có thể trình bày tiến độ quản lý dự án. Tra quy trình công việc: từ khâu chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, ví dụ: có thể tra quy trình đấu thầu, quy trình chuẩn bị dự án… gồm các đầu việc gì, trình tự thế nào, căn cứ pháp lý ở đâu? ra cứu các văn bản pháp lý cập nhật mới nhất, hệ thống biểu mẫu file Word sử dụng trong quản lý dự án – khi thao tác nghiệp vụ mở ra là có thể điền vào chỗ trống, chỉnh sửa cho phù hợp…

Các phần mềm GXD kết hợp với hệ thống website của GXD như https://giaxaydung.vn, https://gxd.edu.vn, https://gxd.vn, https://dautucong.gxd.vn, https://nghiemthuthanhtoan.com, https://thanhquyettoan.com… thành 1 hệ thống hỗ trợ công việc tuyệt vời cho bạn, nếu thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam mà không lựa chọn hệ thống công cụ này thì thật là đáng tiết, bạn có thể sẽ rất vất vả trong nhiều công việc, ở công đoạn công việc nào đó gặp khúc mắc cần giải pháp, cần mẫu biểu, hoặc các rủi ro về pháp lý do mình không để ý dẫn đến phiền toán hoặc bị xử phạt…