Category: Luật Xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ban biên tập trang Đầu tư công GXD xin giới thiệu với bạn toàn văn Nghị định 68, khi làm việc cần tra cứu bạn chỉ việc bấm Ctrl+F và gõ...

Đọc thêm

Full danh mục hồ sơ pháp lý quản lý chất lượng công trình nhà thầu cần có tích hợp sẵn trong phần mềm QLCL GXD

Full danh mục hồ sơ pháp lý quản lý chất lượng công trình nhà thầu cần có tích hợp sẵn trong phần mềm QLCL GXD Giảng viên Đào Duy Hải lớp Lập hồ sơ chất lượng công trình GXD (QA/QC) chia sẻ với anh/em Danh mục hồ sơ pháp lý trên...

Đọc thêm

Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 02/2020/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2020. Ban biên tập xin giới thiệu toàn văn nội dung Thông tư số...

Đọc thêm

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng Ngày 16/07/2018, chính phủ đã có Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộ các lĩnh...

Đọc thêm
Tải