Tác giả: nguyentheanh

46 thuật ngữ Luật xây dựng người làm dự án xây dựng phải thuộc lòng và hiểu thống nhất

46 thuật ngữ Luật xây dựng người làm dự án xây dựng phải thuộc lòng và hiểu thống nhất Trong Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2020/QH14, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Báo cáo nghiên...

Đọc thêm

Quyết định số 47/QĐ-KTNN ban hành hướng dẫn kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Quyết định số 47/QĐ-KTNN ngày 14/01/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành hướng dẫn Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước Ngày 14/01/2021, Tổng kiểm toán nhà nước đã có Quyết định số 47/QĐ-KTNN...

Đọc thêm
  • 1
  • 2
  • 3
  • Giáo dục
  • 5