Category: Quản lý dự án

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng

Nghị định số 100/2018/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề và năng lực hoạt động xây dựng Ngày 16/07/2018, chính phủ đã có Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộ các lĩnh...

Đọc thêm
Tải